Betalingsbetingelser

Fakturering

1. Alle priser er i Danske Kroner.

2. Alle vare er vist i eksklusiv moms og levering.

3. Alle betalinger skal ske til Dansk Leje Teknik.

3.1 Der kan betales med Dankort og beløbet bliver først hævet efter varen er afsendt.

4. Ved alle køb vil fakturaren på normalvis blive eftersendt, dog forbeholder Dansk Leje teknik sig altid retten til at opkræve det fulde beløb

for en given ordre, inden den sendes.

5. Normalt tilbyder Dansk Leje Teknik en 14 dages betalingsfrist, medmindre andet er aftalt.

6. Betalingsfristen beregnes altid fra fakturadato uanset tidspunktet for modtagelse af fakturaren.

7.Såfremt betalingen ikke finder rettidigt sted, forbeholder Dansk Leje Teknik sig altid retten til at fakturer det samlede

rabatbeløb + faktura beløbet (Bruttobeløbet på varen) eksklusiv moms, samt diverse gebyrer, herunder rykkergebyrer,

inkassogebyrer, inkassoomkostninger, kompensations-beløb og sagsomkostninger.

8. Ved reklamation (24 måneders reklamationsret) eller lignende, er køber på ingen måde berettiget til at tilbageholde eller modregne en betaling for en sendt vare. Kunden skal reklamere inden for rimelig tid, hvilket er inden 2 måneder efter, kunden har konstateret fejlen eller mangler.

9. Dansk Leje Teknik forbeholder sig altid ejendomsretten til det købte, indtil betalingen af det fulde beløb har fundet sted.

Levering og Returvarer

1. Dansk Leje Teknik prøver altid at få den solgte vare ud så hurtig så muligt. Du skal dog forvente en leveringstid på 1-3 dage.

2. Såfremt der kan forekomme en forsinkelse af leveringen, vil kunden blive underrettet herom samt nyt leverings tidspunkt.

3. Ethvert aftalt eller oplyst leverings tidspunkt/længde er på intet tidspunkt bindende for Dansk Leje teknik, idet leveringstiden er

anslået efter vores bedste skøn

4. levering sker altid for købers regning og risiko, medmindre andet er aftalt. Såfremt køber ikke har et særligt ønske, til en bestemt leverings måde,

vælges denne efter sælgers bedste skøn.

5. Såfremt leveringen ikke sker indenfor den nye anslået leveringstid er køber berettiget til at ophæve købet. Køber er dog ikke

berettiget til at ophæve den del af det købte der er leveret.

6. Køber kan på ingen måde rejse krav om erstatning af nogen art, herunder driftstab og lignende, som følge af forsinkelsen eller den annulleret handel.

7. Dansk Leje Teknik forbeholder sig retten til at levere i rater.

8. Såfremt du ønsker at sende dine vare retur på grund af fejlkøb eller andet, sker det altid for købers regning. Varen skal være ubrugt og være

i original emballage der fratrækkes et beløb på 30 % af varens indkøbspris, til dækning diverse omkostninger, med mindre andet er aftalt.

9. Skaffevare som Dansk Leje Teknik ikke fører i vores sortiment tages ikke retur, med mindre andet er aftalt.

10. Ved modtagelse af vare er det kundens pligt at undersøge alle produkter for fejl og mangler. Hvis kunden

opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal det straks meddeles skriftligt til Dansk Leje Teknik.

Hvis en fejl eller en mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt

( indenfor 2 dage fra varens modtagelse) til Dansk Leje Teknik, kan den ikke senere gøres gældende.

11. Køber har 14 dages fortrydelsesret.

12. Fragtomkostninger tillægges levering.


Gå til top af siden